פעילויות מיוחדות

להלן הפעילויות המיוחדות המוצעות בפקולטה:

 

בניית אתרים