תנאי שימוש

1. זכויות היוצרים באתר האינטרנט של הפקולטה לניהול, בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי באוניברסיטת תל-אביב בשלמותן [לדפים אישיים - ראה סעיף 3 שלהלן] שייכות לאוניברסיטת תל-אביב ו/או לתלמידיה ועובדיה. אין להעתיק כל חלק מהם, ללא שניתנה הסכמת האוניברסיטה מראש ובכתב, וזאת באמצעות לשכת היועץ המשפטי.

2. אוניברסיטת תל-אביב עושה כל מאמץ לוודא שהמידע באתר הוא מדויק, אך ייתכנו השמטות, טעויות ומידע שאינו מעודכן, אשר לגביהם אין האוניברסיטה נוטלת אחריות.

3. אוניברסיטת תל-אביב מכירה בערך ובפוטנציאל הטמון בדפי מידע אישיים באינטרנט, ולכן מאפשרת זאת לסטודנטים ולעובדים. עם זאת, האוניברסיטה אינה נוטלת על עצמה אחריות לתוכן דפים אלה.

4. קישוריות לאתרים חיצוניים אינן מעידות על קשר עם אוניברסיטת תל-אביב או על המלצה מכל סוג שהוא.

בניית אתרים