קורסים

רישום לקורסים

כניסה למערכת רישום לקורסים בשיטת המכרז. קבלת מידע על כללי המשחק ואופן השימוש במערכת.

חיפוש קורסים

מערכת לקבלת מידע אודות קורסים בפקולטה (מספרי קורסים, שמות מרצים, מועדים ומקומות).

moodle

מערכת קורסים מקוונת
בניית אתרים