ידיעון תשע"ב

תואר ראשון  

החוג לחשבונאות

מידע למועמדים


תכניות הלימודים  

תכנית הלימודים הדו-חוגית בחשבונאות לקראת תואר "בוגר אוניברסיטה"
לימודי חשבונאות - משפטים  
תכנית לבעלי תואר אקדמי  
לימודי השלמה לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה  
טבלת המרה של קורסים לתלמידים שחוגם השני אינו כלכלה (לצורך מילוי דרישות קדם בלבד)  
מסלול לימודים טיפוסי לתלמידי השילוב חשבונאות-כלכלה
תכנית לימודי החטיבה בחשבונאות  
עתודת המלמ"ן לתלמידי החוג לחשבונאות  
 

מכינה בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים  
מכתב למועמד
עלון המכינה
רשימת נושאים ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים"

מערכת שעות

 • לוח בחינות  

 

תקנון תשע"ב

החוג לניהול

חוברת מידע למועמדים לקבלה לשנה"ל תשע"ג
◦תכנית הלימודים
תכנית הלימודים בחוג לניהול, מפורטת לפי שנים
טבלת המרה של קורסים חלופיים (לצורך מילוי דרישות קדם/במקביל)
טבלת פטור מקורסים חופפים בשני חוגי הלימוד (אין צורך בהגשת בקשה לפטור)
הכרה בקורסים על סמך לימודים קודמים (לתלמיד ששינה את חוג לימודיו בתוך אוניברסיטת תל אביב)
תכנית לימודים טיפוסית (שילוב של חוגים אפשריים בפירוט הפטורים מהם זכאי התלמיד)
הצעה למהלך לימודים לפי סמסטרים
השתלבות בתכניות מיוחדות בלימודי התואר השני בפקולטה - לתלמידים מצטיינים בשנה ג'

מערכת שעות
לוח בחינות תשע"ב  


בחינות מועד ב' בתחילת סמסטר ב' - עוד קורס נוסף לרשימה.- שיטות מחקר אמפירי-
לוח בחינות סמ' א
לוח בחינות סמ' ב

 

תקנון תשע"ב
 

תואר שני


מערכת שעות

 

לוח בחינות

תקנונים  


מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA)

מידע למועמדים  
תכנית הלימודים  

 

 


התמחויות בתואר שני במנהל עסקים - MBA

 

התמחות בניהול והתנהגות ארגונית  
התמחות במימון חשבונאות  
התמחות בניהול השיווק
  התמחות בניהול טכנולוגיה,וזמות ומערכות מידע  
התמחות באסטרטגיה ויזמות  


 

מוסמך אוניברסיטה במנהל מערכות בריאות (ממ"ב MHA)

 

מידע למועמדים  
תכנית הלימודים  

 


מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc)

מידע למועמדים  
תכנית הלימודים
 

 

פעילויות מיוחדות

לימודי המשך  

 

תכניות לימוד מיוחדות   

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) בהתמחות ניהול טכנולוגיה, יזמות, וחדשנות   

מערכת שעות
דרישות קבלה
תכנית הלימודים  
 

מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול (.M.Sc.) התמחות בייעוץ ארגוני   

מערכת שעות 
דרישות ידע קודם  
תכנית הלימודים 
 

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול פיננסי

מערכת שעות וסילבוסים  
מידע למועמדים  
תכנית הלימודים  
 

תואר שלישי

•תנאי רישום וקבלה - דוקטורט (.Ph.D)

הדפס הדפס שלח לחבר שלח לחבר
בניית אתרים