מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (MBA) עם התמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (מב"ע למהנדסים)


מנהל אקדמי : פרופ' שושנה אנילי

 


אודות התכנית
התכנית מיועדת לבעלי רקע אקדמי, מקצועי וניהולי בתחומים טכנולוגיים אשר מועסקים בחברות עתירות ידע, ומעסיקיהם מעוניינים בקידומם ובהכשרתם לתפקידי ניהול בכירים. תלמידי התכנית מתמחים בלימודי מנהל עסקים בהתאם לדרישות ולאתגרים שמציבה מציאות עסקית וטכנולוגית דינמית ורבת אתגרים.

מבנה הלימודים
התכנית הינה תכנית מובנית.  הלימודים מתקיימים במשך שבעה סמסטרים רצופים בימי ראשון בשבוע (14:15 - 21:30), בהם התלמידים לומדים בד"כ כקבוצה אחת.  מרצי התכנית הנם מרצים מן הפקולטה לניהול או מרצים הידועים בתחומם ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ ובחו"ל. מפעם לפעם ניתנות הרצאות אורח להרחבת הידע בתחומים הנלמדים או בתחומים אחרים הרלבנטיים לניהול.
התכנית הינה תכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה.

התכנית מופעלת בשיתוף עם חברת "שדות הדרכה" אשר פועלת במגוון רחב של ארגונים טכנולוגיים ואשר בשיתוף עם החברות מאתרת מועמדים מתאימים לתכנית שמעסיקיהם מוכנים לממן את לימודיהם.  התחייבות המעסיק לממן את הלימודים הוא אחד מתנאי הקבלה. הפקולטה לניהול היא האחראית הבלעדית על קבלת המועמדים לתכנית וכן על הצד האקדמי של התכנית. התואר המתקבל עם סיום הלימודים הוא תואר מב"ע (MBA) של אוניברסיטת תל אביב.

 

ליצירת קשר וקבלת פרטים נוספים
ניתן לפנות למזכירות התכנית: 03-640-7725 , danilina@tauex.tau.ac.il

 

 

בניית אתרים