דוק1

בעלי תפקידים

תפקיד  שם טלפון דואל
יו"ר תכנית הדוקטורט פרופ' דב תאני 6408112

teeni@post.tau.ac.il

רכז תחום חקר-ביצועים והחלטות  פרופ' מוטי הניג 6409959

henig@post.tau.ac.il 

רכז תחום טכנולוגיה ומערכות מידע  פרופ' משה צבירן  6409671 

 zviran@post.tau.ac.il

רכזת תחום התנהגות ארגונית פרופ' מינה וסטמן 6408189

westman@post.tau.ac.il

רכז תחום מימון-חשבונאות ד"ר ניסן לנגברג6406300

nisan@post.tau.ac.il

רכז תחום ניהול השיווק ד"ר מאיר קרלינסקי6406322

karlinsk@post.tau.ac.il

רכז תחום מערכות בריאות פרופ' קובי גלזר 6409052

glazer@post.tau.ac.il

רכז תחום אסטרטגיה ויזמות פרופ' יוסי שפיגל 6409063

spiegel@post.tau.ac.il

מזכירות תכנית הדוקטורט רחלי תדמור 6405117

rachelit@tauex.tau.ac.il

הדפס הדפס שלח לחבר שלח לחבר
בניית אתרים