תואר שלישי

מטרת התכנית לתלמידי מחקר בפקולטה לניהול הינה להכשיר חוקרים ברמה גבוהה.
תכנית הלימודים מיועדת לתלמידים מצטיינים, המוכיחים רצון ויכולת לחקור באופן עצמאי, והמעונינים לעסוק במחקר והוראה בתחומי מנהל עסקים.
התכנית מאפשרת לתלמיד קבלת ידע בסיסי נרחב בשטחי מנהל עסקים, ידע בדיסציפלינה רלבנטית לשטח ההתמחות, הבנה מעמיקה בשטח ההתמחות, ופיתוח הכישורים והיכולת לביצוע עצמאי של מחקר מקורי ובעל משמעות ודיווח על תוצאותיו.
את הגישה הבסיסית של התכנית ניתן לסכם בעיקרים הבאים: 

  1. מדעי הניהול בוחנים שאלות משטחי הניהול לאורן של הדיסציפלינות המדעיות. עבודת מחקר מתקדמת בשטחי הניהול מחייבת שליטה הולמת בכלים האנליטיים של דיסציפלינה מתאימה (לפחות אחת). דיסציפלינות רלבנטיות עיקריות למחקר במנהל עסקים הן בד"כ כלכלה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה,  מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב.
  2. יש צורך בהכרה רחבה של תחומים שונים במנהל עסקים ברמה המאפשרת הבנה והערכה ביקורתית של מחקרים בניהול.  כמו כן נדרשים כלים ושיטות מחקר אנליטיים ויישומיים.
  3. לימודי הניהול מתייחסים למגוון רחב  של פונקציות עסקיות ושל דיסציפלינות מדעיות. כדי להגיע לרמת ההעמקה הנדרשת למחקר מדעי, מתבקשת התמחות של התלמיד בתחום מסוים כגון:מימון, שיווק, אסטרטגיה וטכנולוגיה או בשילוב בינתחומי.

פרופ' אברהם כרמלי,

יו"ר ועדת דוקטורט,

הפקולטה לניהול

בניית אתרים